Klinische stage WO master psychologie of orthopedagogiek

Nu solliciteren
Vakgebied
GGZ/Welzijn
Functie
Overige beroepen GGZ
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
In opleiding
Dienstverband
Niet nader bepaald

De stages zijn voor gemotiveerde studenten die graag werken in een academische setting waarin patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en beroepsontwikkeling centraal staan. Als stagiair loop je mee met een van de psychologen of orthopedagogen van een team. De werkzaamheden van de psychologen, en dus ook van de stagiairs, verschillen enigszins per team. We leiden je op in hoogwaardige diagnostiek. Je leert (neuro)psychologisch onderzoek afnemen, resultaten beschrijven en alle gegevens interpreteren in een psychologisch verslag. Ook leer je verschillende intelligentietests en neuropsychologische taken gebruiken. Zo onderzoek je onder andere aandacht en executieve functies, persoonlijkheid of sociaal emotioneel functioneren. Als stagiair neem je over het algemeen deel aan multidisciplinair teamoverleg en patiëntbesprekingen. Tijdens de stage ligt de nadruk sterk op diagnostiek en psychologisch onderzoek. In de stages bij de volwassenteams is er gelegenheid tot het afnemen van uitgebreid neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. Je krijgt de gelegenheid om mee te kijken bij intakegesprekken, anamnesegesprekken en adviesgesprekken en met (groeps)behandeling. Hierop ligt echter niet de nadruk en in overleg met jou kijken we wat er mogelijk is op de afdeling waar je gaat werken. In het team voor kinderen met selectief mutisme is er, behalve de gelegenheid tot het afnemen van psychologisch onderzoek bij jonge kinderen, ook gelegenheid tot het meedoen met intakegesprekken, anamnesegesprekken en adviesgesprekken. Daarnaast kun je meekijken met behandelingen of een behandeling uitvoeren. Dat laatste is alleen mogelijk als de gelegenheid zich voordoet tijdens de stage en als je over voldoende vaardigheden beschikt om dit onder supervisie uit te voeren. Er is een ruim aanbod van scholingsbijeenkomsten, klinische lessen, discussiebijeenkomsten en presentaties waaraan jij kunt deelnemen. Zo houdt het psychologenteam studiebijeenkomsten waarin zij een onderwerp bespreken. Er is een wekelijkse bijeenkomst voor de gehele afdeling waarin telkens een onderwerp uit de actualiteit van de zorg wordt gepresenteerd, een wetenschappelijk onderzoeksproject of een nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek of behandeling. Er zijn bijeenkomsten waarin een patiënt met een ingewikkeld probleem wordt besproken en er zijn themabijeenkomsten op het gebied van klinische zorg of wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt de mogelijkheid om ruimschoots van dit onderwijsaanbod gebruik te maken. Tijdens de stageperiode is het mogelijk om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP of de NVO Basisaantekening diagnostiek te behalen.

Afdeling

Op de afdeling psychiatrie zien we kinderen, jongeren en volwassenen. Op de website van het UMC Utrecht is er meer informatie te vinden over de afdelingen: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum. Vanaf februari 2020 zijn er vacatures voor stagiaires bij een van de volwassenteams. Hier worden veelal patiënten aangemeld met (een vermoeden van) bipolaire stoornissen; depressie en angst; psychose of schizofrenie. De stage is geschikt voor studenten klinische psychologie of neuropsychologie. Het betreft een stage van acht maanden. Vanaf februari 2020 is er een stagevacature bij het poliklinische jeugdteam waarbij kinderen worden aangemeld met een vermoeden van selectief mutisme. Het gaat hierbij veelal om jonge kinderen (meestal tussen de vier en acht jaar) en soms oudere kinderen of jongeren. Deze stages zijn geschikt voor studenten orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie. Het betreft een stage van acht maanden. De stages van acht maanden starten in februari 2020 t/m eind september 2020. Belangrijk: Geef bij de sollicitatie duidelijk aan of je solliciteert voor een stage in het volwassenteam of bij het jeugdteam selectief mutisme. Geef dat aan in de regel ‘betreft’ bovenaan de sollicitatiebrief.

Profiel

Je volgt een van de bovengenoemde masteropleidingen aan een universiteit en je staat gedurende de gehele stageperiode ingeschreven. Het is een pre als je ervaring hebt met sociaal werk of mensen uit de doelgroep, bijvoorbeeld tijdens een vooropleiding of vrijwilligerswerk.

Bijzonderheden

Je kunt tot en met 1 november 2019 solliciteren door een brief en een cv te sturen via de website. Vervolgens wordt er binnen vier weken een selectie gemaakt van de kandidaten die worden uitgenodigd voor de sollicitatieprocedure. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het NIET mogelijk om van te voren contact op te nemen voor meer informatie over de procedure. Het UMC Utrecht heeft helaas geen mogelijkheden om een stage- of reiskostenvergoeding te bieden. In overleg kunnen de mogelijkheden voor het schrijven van een thesis of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek verkend worden, zie hiervoor ook de website. https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Opleidingen/Wetenschappelijke-stages

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw Demi Aarsman, Psycholoog, telefoonnummer: contactinformatie , e-mail: d.m.e.aarsman@umcutrecht.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen