GZ-Psycholoog

Grow/Work, Ter Apel
Nu solliciteren
Vakgebied GGZ/Welzijn
Functie GZ-psycholoog
Branche Overigen
Aanstelling Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum 10 augustus 2018
Niveau WO
Ervaring Ervaren
Dienstverband Fulltime

Aan de slag als GZ psycholoog binnen de forensische sector? In deze rol verleen je psychische hulp aan gedetineerden in crisissituaties binnen de penitiaire inrichting.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je selecteert gedetineerden die discussie en/of nader onderzoek behoeven, en bespreekt deze gevallen in psychomedisch overleg (multidisciplinair verband). Ook bespreek je gedetineerden die bijzondere zorg behoeven in multidisciplinair verband. – Je houdt je bezig met het diagnosticeren, indicatiestellen en behandelen van gedetineerden bij wie de draaglast/draagkrachtverhouding uit evenwicht is op indicatiestelling vanuit het psychomedisch overleg.
 • Je adviseert leidinggevenden en executieven bij de bejegening en begeleiding van bedoelde gedetineerden.
 • Je beoordeelt de situatie voor het begeleidingsbeleid op de woonafdeling en adviseert de directie over te nemen maatregelen. Verder draag je gedetineerden voor voor doorverwijzing naar externe specialistische hulpverlening of naar andere regimes binnen het gevangeniswezen, en je bewaakt de voortgang bij inschakeling van externe hulpverleningsdisciplines.
 • Je coördineert de psychomedische zorg aan gedetineerden bij wie sprake is van psychopathologie en/of een verstoorde verhouding tussen draaglast en draagkracht.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor het management en personeel dat zich bezig houdt met de bejegening, begeleiding en behandeling van gedetineerden en het onderhouden en bevorderen van de communicatie tussen het psychomedisch overleg en de overige betrokkenen.
 • Je draagt bij aan het detentieklimaat door adviezen te geven bij het opstellen van begeleidings- en detentieplannen van individuele gedetineerden en door te adviseren over mogelijkheden van detentievervangende maatregelen.

Verder geef je – gevraagd en ongevraagd – adviezen aan het management over het te voeren zorgbeleid en het daarmee samenhangend detentieklimaat. Door middel van adviezen, instructies, aanbevelingen en dergelijke draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van de executieven.

Wat wij vragen

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding en bent BIG geregistreerd als GZ-psycholoog;
 • Gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische- en forensische psychologie, verslavingsproblematiek, gedrags- en milieutherapie en transculturele psychologie;
 • Inzicht in de achtergronden van het strafproces en in de bedrijfsvoering van een inrichting;
 • Het vermogen tot omzetten van professionele inzichten en begrippen naar binnen de penitentiaire context praktisch bruikbare adviezen;
 • Goede contactuele eigenschappen, flexibiliteit en relativeringsvermogen;
 • Vaardigheid in beleidsontwikkeling m.b.t. de bejegening van gedetineerden;
 • Vaardigheid in het coördineren van professionele functie-uitoefening;
 • Vaardigheid in het verdedigen van eigen standpunten.

Hiernaast ben je minimaal 16 uur per week beschikbaar, de voorkeur gaat echter uit naar 36 uur per week.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende en afwisselende baan tot minimaal eind van het jaar, met een optie op verlenging en/ of een vast dienstverband.
 • Een hoog opleidingsbudget om te besteden in onze eigen ZorgAcademy, waar je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
 • Een resultaatafhankelijke bonus.
 • Intensieve carrièrebegeleiding door onze HR-Adviseur.
 • Uiteraard behoren pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie neem je contact op met Jaleesa Goedhoop via jaleesagoedhoop@growwork.nl of contactinformatie .

(Intermediair)

Is dit jouw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen