Voorzitter Cliëntenraad

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Overige beroepen management
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Parttime

Voorzitter Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis is volop in beweging en heeft een hoog ambitieniveau. De komende jaren zet het Deventer Ziekenhuis vol in op samenwerking en bouwt verder aan regionale en bovenregionale zorgnetwerken. Samen met onze medisch specialisten, verzekeraars, huisartsen, andere ziekenhuizen en andere partners staat het ziekenhuis voor de uitdaging een samenhangend, toekomstbestendig zorgaanbod te realiseren. Er wordt samengewerkt op vele fronten en met diverse partners om de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

De Cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis is met ingang van 1 maart 2020 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De Cliëntenraad adviseert conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis over onderwerpen als:

 • Kwaliteit van de zorg;
 • Gastvrijheid en service;
 • Voorzieningen voor patiënten en bezoekers;
 • Bejegening;
 • Veiligheid in en om het ziekenhuis;
 • Ontwikkelingen in de zorg binnen en buiten het directe verzorgingsgebied;
 • Praktische organisatie van thema’s die direct cliëntgebonden zijn.

Uw Profiel

Het profiel voor deze voorzitter luidt als volgt:

 • Affiniteit met de doelstellingen van het Deventer Ziekenhuis en inzicht hebben in ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg in de medisch specialistische zorg (ziekenhuis);
 • Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden, waarbij een collegiale en verbindende stijl wordt gehanteerd en evenwichtig wordt omgegaan met verschillende belangen;
 • In staat zijn om proactief te reflecteren op de organisatie en haar beleid en het vermogen hebben om inzicht te verwerven in hoofdlijnen en beleidslijnen van de organisatie en deze te vertalen naar het perspectief van cliënten;
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de rol van voorzitter;
 • Beschikken over een integere handelswijze;
 • HBO/academisch werk- en denkniveau;
 • Analytisch en besluitvaardig;
 • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Sociaalvaardig, netwerkvaardigheden in het bijzonder.

Werkwijze

De Cliëntenraad vergadert iedere laatste vrijdagmiddag van de maand onder leiding van de voorzitter. De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door een ambtelijk secretaris. Zij bereidt de vergaderingen voor met de voorzitter en vicevoorzitter van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft meerdere malen per jaar overleg met de Raad van Bestuur en onderhoudt contacten met de Raad van Toezicht, de OndernemingsRaad (OR), de Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) en het Bestuur Geïntegreerde Medische Staf (GBMS). De Cliëntenraad brengt werkbezoeken aan (verpleeg)afdelingen, loopt veiligheidsrondes met de Raad van Bestuur en bezoekt relevante bijeenkomsten, zoals o.a. beleidsbijeenkomsten, die door het DZ worden georganiseerd. De voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van de Cliëntenraad; het in- en extern vertegenwoordigen van de Cliëntenraad is een belangrijke taak (indicatie algehele tijdsbesteding: gemiddeld 4-8 uur per week).

Overige informatie

De benoeming is in principe voor vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort. De voorzitter is woonachtig in het verzorgingsgebied van het Deventer Ziekenhuis. De functie is onbezoldigd, u ontvangt een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de voorzitter per januari 2020 instroomt en na een inwerkperiode per 1 maart 2020 aan de voorzittersrol volledig invulling geeft. Gedurende deze periode wordt nauw samengewerkt met de huidige (plaatsvervangend) voorzitter, de vice-voorzitter en de ambtelijk secretaris.

Niet benoembaar zijn medewerkers van het Deventer Ziekenhuis, personen die een zakelijke relatie met het Deventer Ziekenhuis hebben en personen die een relatie hebben die tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden.

Een selectiegesprek met een delegatie van de Cliëntenraad en separaat met de portefeuillehouder lid Raad van Bestuur en de secretaris Raad van Bestuur maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

Informatie

Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij mevrouw Els Heldeweg, voorzitter Cliëntenraad, telefoon contactinformatie .

Reactie

Wilt u graag de voorzittersrol vervullen binnen de Cliëntenraad van het Deventer Ziekenhuis? Dan ontvangen wij graag uw CV en motivatie. U kunt reageren tot 20 oktober aanstaande.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen