Jongerenwerker

Nu solliciteren
Vakgebied
GGZ/Welzijn
Functie
Jongerenwerker
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe Stichting Veens Welzijn van start.

De Stichting heeft de opdracht de instroom naar individuele zorg en ondersteuning door professionals te verlagen en afschaling mogelijk te maken. Dit doen we door, in samenspraak met ketenpartners (zorgpartners, toegang, cjg, wmo en anderen) gericht vorm te geven aan goede algemene voorzieningen waar inwoners langer terecht kunnen en eerder naar kunnen terugkeren.

Het welzijnswerk binnen de gemeente Veenendaal zal in 2021 hierdoor een wezenlijke verandering ondergaan. Het accent zal meer komen te liggen naar een type van dienstverlening gericht op kortstondige contacten en meer focus op het collectief. Dit vraagt om welzijnswerkers die een spilfunctie willen vervullen in het maken van de beweging naar het “meer omzien naar elkaar” en het verder door ontwikkelen van de sociale basis.

We zijn op zoek naar welzijn professionals die specifiek via het jongerenwerk hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij die welzijn professional die samen met ons mee wil bouwen en ontwikkelen dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Wij zijn op zoek naar o.a. een

Jongerenwerker

36 uur (1 fte)

NB: deeltijddienstverband is bespreekbaar met een minimum van 24 uur

De jongerenwerker is wijkcoach met een doelgroep specialisatie: jongeren. De Jongerenwerker richt zich op maatschappelijke activering van jongeren. Uitgangspunten daarbij zijn het stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden en de ontwikkeling van de juiste sociale vaardigheden. De werkzaamheden en de functie-eisen die aan de jongerenwerker worden gesteld komen grotendeels overeen met die van de wijkcoach.

Wat ga je doen (algemeen)

 • Je coacht kwetsbare inwoners van Veenendaal met hulpvragen op alle levensgebieden, en wijst hen de weg naar de juiste ondersteuning.
 • Je werkt integraal, binnen de context van de relaties die er zijn om sociale netwerken te versterken.
 • Je bent zichtbaar in de wijk en weet wat er in de wijk speelt en werkt outreachend.
 • Je maakt buurten en wijken sterker (samenredzaamheid) en zet methodieken in voor samenlevingsopbouw (‘sociaal makelen’).
 • Je bent alert op uitsluiting en stigmatisering.
 • Je brengt inwoners met elkaar in contact en werkt met samen met hen, met vrijwilligers en met andere organisaties om de leefbaarheid en samenhang in buurten en wijken te vergroten;
 • Je mobiliseert ondersteunende netwerken.
 • Je leidt inwoners toe naar collectieve voorzieningen in de wijk.
 • Je hebt kennis om vrijwilligers inhoudelijk te ondersteunen bij het inloopspreekuur.

Specifiek gericht op jongerenwerk:

 • Je zoekt jongeren op waar zij zich bevinden. Dit is op school, bij de sportclub, op straat. De jongerenwerker weet wat er bij de jongeren(groepen) speelt en benadert ze vanuit die omgeving.
 • Je voert gesprekken met jongeren die vragen hebben bij het volwassen worden of als er signalen van zorgelijk gedrag zijn; aan deze gesprekken is niet gelijk een hulpverleningstraject gekoppeld.
 • Je voert het zogenaamde ‘meidenwerk’ uit, dit richt zich specifiek op meisjesproblematiek zoals gevoeligheid voor depressies en daarmee samenhangend isolement.
 • Je ontwikkelt aanbod waarmee jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en sluit daarbij aan bij de talenten van jongeren zelf; werkt hiertoe nauw samen met bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen, culturele organisaties en de lokale middenstand.
 • Je ontwikkelt inloopmomenten voor jongeren en zijn daar zelf aanwezig om het gesprek met ze aan te gaan.
 • Je ondersteunt jongeren bij het vinden van de juiste informatie bijvoorbeeld over verslaving. En biedt hier groepsbijeenkomsten over aan.
 • Je signaleert knelpunten als het echt niet goed gaat met een jongere en verwijst/begeleidt de jongere richting CJG/jeugdhulp/RMC/Leerplicht.
 • Je hebt aandacht voor financiële problemen onder jongeren. 
 • Je neemt deel aan overleg als het gaat over jongeren op straat als Netwerkoverleg (ketensamenwerking Veiligheid) en aan het Lokaal Duurzaam Netwerk (LDN).

Wat vragen we van je

 • Je beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau en je hebt bij voorkeur een HBO-opleiding binnen het sociaal werk afgerond.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld binnen het opbouwwerk.
 • Je kent de relevante wet- en regelgeving en de beleidskaders; kent bij voorkeur ook de lokale en regionale sociale kaart.
 • Je hebt ervaring met werken in teamverband, ook binnen multi-disciplinaire teams.
 • Je bent vakbekwaam in het bieden van adequate, integrale ondersteuning op de diverse leef- en deskundigheidsgebieden.
 • Je communiceert (verbaal) duidelijk en overtuigend, je kan goed luisteren en je bent betrokken en wekt snel vertrouwen;
 • Je beschikt over een uitstekend ontwikkeld analytisch vermogen om complexe signalen/hulpvragen te wegen en te komen tot een juiste probleemanalyse, diagnose en interventie.
 • Je bent daadkrachtig, stressbestendig en beschikt over voldoende improvisatievermogen om de juiste beslissingen te kunnen nemen in crisissituaties.
 • Je bent ondernemend en hebt lef om te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld rondom algemene voorzieningen.
 • Je hebt ervaring met resultaatgericht werken, het projectmatig opzetten en organiseren van diverse vormen van collectieve ondersteuning en opstellen van projectplannen en -evaluaties.

Wat bieden we je
We bieden een tijdelijk dienstverband in dienst van de Stichting Veens Welzijn voor de periode van 1 jaar. Na een jaar wordt jouw functioneren geëvalueerd en behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheid. De functie is ingeschaald in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.864,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Dit bedrag is opgebouwd uit de bij de functie behorende functieschaal 8. Daarnaast zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing waaronder een IKB-budget.

Past deze baan bij je
en ben je iemand die initiatieven neemt en mee wilt bouwen aan een professionele welzijnsorganisatie reageer dan voor 2 oktober 2020 en stuur je motivatie en CV t.a.v. de heer P. de Graaf (directeur Stichting Veens Welzijn ) naar Henriëtte van Manen via onze sollicitatiepagina onder vermelding van de vacature waarop je solliciteert. Of vraag eerst meer informatie over de functie op bij Guus Bruijn, P&O adviseur (telefoon) contactinformatie .

Voor indiensttreding is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen