Zorgmodelleider ART Klinisch (Actief heRstel in de Triade) i.c.m. functie als Regiebehandelaar

Nu solliciteren
Vakgebied
GGZ/Welzijn
Functie
Overige beroepen GGZ
Branche
(Privé) kliniek
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
Overig
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Waar ga je werken?

Reinier van Arkel zet zich al meer dan 580 jaar in voor het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening in en rondom Den Bosch. We bieden hun met kwalitatief hoogwaardige zorg hulp bij herstel en inclusie. Ook voelen we ons verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen. We doen dat samen met cliënten, hun naasten en in netwerkverband met onze partners in Noord-Brabant en omgeving.

Reinier van Arkel behandelt op jaarbasis ongeveer 14.000 unieke cliënten. Er werken – in zelforganiserende zorgteams en ondersteuning – ca. 1.700 medewerkers en 300 vrijwilligers. Om de cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden werken zij vanuit de kernwaarden: betrokken, bevlogen en betrouwbaar.

Transitie naar netwerkzorg
Om onze ambities te realiseren heeft Reinier van Arkel een transitie in gang gezet naar netwerkzorg. Netwerkzorg stelt het verhaal van de cliënt centraal en draagt bij aan diens herstel en inclusie vanuit de overtuiging dat naast onze hoogwaardige zorg ook het persoonlijk netwerk en de samenwerking in het professionele netwerk rond de cliënt hierin een onmisbare rol spelen.

Zorgeenheden Reinier van Arkel
Reinier van Arkel bestaat uit de volgende vier zorgeenheden en beschikt over meer dan 60 locaties in Den Bosch en de Meierij.
Reinier in de Kliniek: biedt klinische zorg: ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie, ART klinische zorg, High Intensive Care, Medium Care en Intensive Home Treatment (IHT). Als Zorgmodelleider ga je aan de slag voor de klinische afdelingen van Reinier in de Kliniek.
Reinier in de Wijk: biedt poliklinische en ambulante/outreachende zorg en dagbesteding: FACT, ART, regioteams en expertiseteams.
Herlaarhof: is het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en adolescenten die (gedrags)problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten.
Ypse: biedt basis ggz: behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten en vroegtijdige preventie van klachten.

Wat ga je doen als Zorgmodelleider?

Binnen Reinier van Arkel werken we vanuit het zorgmodel Actief heRstel in de Triade, waar de afgelopen periode met name in Reinier in de Wijk een mooie ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Binnen onze klinische afdelingen op het zorgpark willen we dit zorgmodel verder ontwikkelen. De klinische teams op het zorgpark zijn enthousiast om vanuit deze visie, meer herstelgericht en vanuit de triade te werken. Er is behoefte aan een energieke kartrekker die kan helpen ART binnen de klinieken naar een hoger niveau te tillen. Naast je werk in de rol van Zorgmodelleider, zal je ook als Regiebehandelaar aan de slag gaan. De volgende werkzaamheden behoren ook tot jouw takenpakket:

 • Als Zorgmodelleider stuur je samen met de manager zorg teams duaal aan en ben jij verantwoordelijk voor de opgave om netwerkzorg vanuit ART verder vorm te geven. Je ontvangt leiding vanuit de directie Reinier in de Kliniek.
 • Je geeft input aan de directeur behandelzaken met betrekking tot te maken keuzes in de uitvoering van het zorgmodel naar aanleiding van bijvoorbeeld jaarlijkse evaluatie of jaarplan of nieuwe wetenschappelijke inzichten.
 • Je toetst het zorgmodel aan nieuwe inzichten (bijvoorbeeld aanpassingen in de modelgetrouwheidschalen, multidisciplinaire richtlijnen).
 • Je participeert in landelijke netwerken en zorgt daarmee voor verbinding tussen jaarplan en beleid Reinier van Arkel en landelijke (nieuwe) ontwikkelingen binnen het zorgmodel. En je integreert deze inzichten in bestaande processen.
 • Je informeert en geeft scholing aan stakeholders (intern en externe ketenpartners) inhoudelijk over het zorgmodel.

Welke competenties neem je mee als Zorgmodelleider?

 • Een inhoudelijke en inspirerende visie op ART en weet de verbinding te leggen met ART in de Wijk.
 • De drive om de zorg te willen vernieuwen en o.a. netwerkzorg verder te ontwikkelen.
 • In staat zijn om samen met de teams, die vanuit het zorgmodel werken, tot verdere ontwikkeling te komen op Rijnlandse wijze.
 • Een open houding waarbij je vooral kansen ziet.
 • In staat tot een helicopterview en van daaruit teams meenemen.
 • Actief verbindingen kunnen leggen.
 • Inspireren en in staat om verbinding tot stand te brengen.
 • Aandacht voor mensen en werkt vanuit de persoonlijke ontwikkelbehoefte van collega’s.
 • Heeft vertrouwen in mensen, en in het opstarten van een beweging, waarin hij/zij vol overtuiging vertrouwt op uitkomsten in lijn met de collectieve ambitie.
 • Is een netwerker, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Komt met innovaties voor de zorg van morgen.

Klinische afdelingen langdurige zorg

Als Regiebehandelaar ga je werken in de behandelstaf klinische afdelingen langdurige zorg. Op ons groene Zorgpark Voorburg in Vught liggen alle klinische afdelingen voor langdurige zorg dicht bij elkaar. Je werkt overstijgend over de verschillende afdelingen en krijgt hierdoor de kans om de langdurige zorg in de psychiatrie in de volle breedte te leren kennen. Door de diversiteit in expertise en ervaring in de multidisciplinaire teams maak je in een nauwe samenwerking met jouw collega’s het verschil voor cliënten.

 • De Lichtboog
  De Lichtboog is een specialistische behandelkliniek waar (jong)volwassenen met autisme door middel van korte, middellange en lange (max. 3 jaar) behandeltrajecten zich ontwikkelen naar meer zelfstandigheid.
 • Medium Care is een stabiliserende, herstelgerichte acute behandelafdeling voor ambulante cliënten die in crisis dreigen te raken of in crisis verkeren en cliënten van een verblijfsafdeling van de Reinier van Arkel die in crisis geraakt zijn of dreigen in crisis te raken en wat langer de tijd nodig hebben om stappen te zetten in hun herstel.
 • Magnolia is een woonvoorziening voor oudere cliënten. Er wonen cliënten met complexe psychiatrische problematiek en veelal ook fysieke beperkingen. Naast complexe psychiatrische problematiek is er soms sprake van cognitieve problematiek, middelen gebruik of pg-problematiek.
 • De Waterboog is een specialistische woonvoorziening voor mensen die naast een auditieve beperking een psychiatrische stoornis hebben en eventueel bijkomende problematiek zoals een verstandelijke beperking.
 • Vijverhof biedt aan 30 volwassen cliënten met psychiatrische problematiek 24-uurszorg. Met de cliënt en zijn/haar naasten wordt onderzocht wat nodig is om zo goed mogelijk herstel van de cliënt te bewerkstelligen. Hierbij kan het gaan over het omgaan met de psychische kwetsbaarheid en het naar tevredenheid oppakken van de draad van het leven.

Wat verwachten we van jou?

Je bent geregistreerd als gezondheidszorg psycholoog of klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist of psychiater. Je vindt het een uitdaging binnen verschillende afdelingen in de langdurige zorg te werken. Naast dat je de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau tilt, ben je in staat de ontwikkelingen door te voeren en hierdoor echt het verschil te maken. Tot slot ben je goed in staat om landelijke richtlijnen te integreren in het dagelijks werken. De functie bedraagt 24-36 uur, de rol van zorgmodelleider neemt 8 uur per week in beslag.

Wat hebben we je te bieden?

Bij Reinier van Arkel staat ontwikkeling voorop! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten. Reinier van Arkel biedt volop studiemogelijkheden, biedt een jaarlijks budget om te faciliteren in de herregistratie eisen voor BIG geregistreerde psychologen én je kunt aansluiten bij wetenschappelijk onderzoek. Jouw functie is ingeschaald conform cao ggz, je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd en je overige arbeidsvoorwaarden zijn ook conform cao ggz.
Voor de combinatie van GZ-psycholoog/verpleegkundig specialist en zorgmodelleider krijg je een toeslag van 7,5% van je bruto jaarsalaris over je volledige dienstverband. De toeslag is expliciet gekoppeld aan de rol van zorgmodelleider. Bij, al dan niet vrijwillige, beëindiging van deze rol vervalt het recht op de toeslag. Elk jaar worden de verwachtingen opnieuw besproken en geëvalueerd.

Meer weten en reageren

Ben je enthousiast over de rol van Zorgmodelleider i.c.m. Regiebehandelaar in de behandelstaf langdurige zorg? Reageer dan via de "solliciteer hier" button!

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stel dan je vraag via werken@reiniervanarkel.nl of neem contact op met recruiter Dagmar Bijl via contactinformatie . Heb je inhoudelijke vragen of wil je een keer meelopen? Neem dan contact op met Malinda Verhoef (directeur behandelzaken Reinier in de Kliniek) via 06-17241942.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

 

Zoek jij een interessante werkomgeving en een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan? Kom dan eens... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen