Voorzitter en Twee leden Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor de Stichting Informatieknooppunt Zorgfraude zoekt Chasse Executive Search:

Voorzitter Raad van Bestuur & Twee leden Raad van Bestuur

Boeiende posities in een complex stakeholderveld voor inhoudelijk gedreven bestuurders met een pioniersmentaliteit.

De Stichting informatieknooppunt zorgfraude (Stichting IKZ)

De IKZ is een privaatrechtelijke stichting met het doel signalen van fraude te verzamelen en te verrijken met informatie voor toezichthouders en opsporingsdiensten. Hierdoor wordt hun informatiepositie versterkt en kan de zorgfraude beter worden aangepakt. Daarnaast signaleert de Stichting IKZ relevante trends en ontwikkelingen ten behoeve van de aanpak van zorgfraude. De stichting ondersteunt de betrokken organisaties bij het efficiënter en effectiever tegengaan van zorgfraude. De Stichting IKZ heeft zelf geen handhavende, toezichthoudende of opsporende functie, taken of bevoegdheden.

In 2016 hebben diverse ketenpartners het samenwerkingsverband Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) opgericht. Het IKZ is een samenwerking van de Belastingdienst, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie (OM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De intensivering en verbreding van de samenwerking tussen al deze instanties bij het bestrijden van fraude in de zorg, hebben de knelpunten waarop instanties stuiten bij het samenwerken en uitwisselen van gegevens duidelijk gemaakt. Wetgeving bleek noodzakelijk om belangrijke knelpunten weg te nemen, zoals het ontbreken van voldoende grondslagen voor en verplichting tot noodzakelijke uitwisseling van persoonsgegevens, onduidelijkheid over bevoegdheden en de borging van de rol van het samenwerkingsverband IKZ.
Met de inwerkingtreding van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg is niet langer sprake van een samenwerkingsverband IKZ, maar van een stichting met een wettelijke taak.

Beoogd wordt uiterlijk 1 juli / 1 augustus 2024 de nieuwe Stichting IKZ op te richten. Voor deze stichting worden een voorzitter en twee bestuursleden gezocht.

De leden van de Raad van Bestuur zijn eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De Raad van Bestuur is in het eerste jaar naast de inhoudelijke opgave ook gericht op het inrichten van een goed functionerende en stabiele organisatie voor het personeel en de deelnemende instanties met oog voor doelmatigheid en toekomstbestendigheid.

De kandidaten

De voorkeur gaat uit naar een samenstelling van bestuursleden met bijvoorbeeld kennis van fraude/strafvervolging/rechterlijke macht, het ICT-domein, gegevensuitwisseling/AVG of een zeer brede werkervaring in het brede zorgdomein. De nieuwe leden het bestuur vormen een complementair team qua deskundigheid, persoonlijkheid én diversiteit

Aan de gezochte kandidaten worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

Algemene functie-eisen

 • Relevante kennis en werkervaring over een relevant netwerk in deze sector, bijv.:
  • In het brede zorgdomein
  • In het werkveld juridisch/fraude/strafvervolging
  • ICT in combinatie met overheid
 • Bewezen staat van dienst (loopbaan) op bestuurlijk niveau.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Omgevings- en politiek sensitief.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurders vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf, alsmede tussen de stichting en haar medewerkers.
 • In de Raad van Bestuur kunnen geen ambtenaren zitting hebben.

Voor de voorzitter gelden aanvullend de volgende functie-eisen:

 • Vervult de rol van directeur bestuurder.
 • Brede kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling en de vertaling ervan naar intern strategisch beleid en bedrijfsvoering.
 • Ervaring met het neerzetten van een nieuwe organisatie of onderdeel.
 • Ervaring met het in goede banen leiden van complexe organisatieprocessen, weet weerstand te overwinnen en veranderingen succesvol te implementeren en te borgen.

Competenties voorzitter

 • Coachende stijl van leidinggeven en een open, constructieve op samenwerking gerichte houding.
 • Betrouwbare ambassadeur met natuurlijke autoriteit, in staat om het netwerk van Stichting IKZ op te bouwen en aan te wenden.
 • Netwerker, gericht op het verbinden van medewerkers in de eigen organisatie met externe ketenpartners.
 • Ontvangt en geeft respect en beschikt over het vermogen om anderen te laten excelleren.
 • Stevige persoonlijkheid die binnen de soms tegengestelde belangen van de verschillende ketenpartners de rug recht houdt, uitstekend communiceert zowel intern als extern, oog en oor heeft voor de belangen van anderen en op overtuigende wijze de doelen van de organisatie weet te realiseren;
 • Resultaatgericht, besluitvaardig, daadkrachtig en benaderbaar.
 • Trots op de organisatie, communiceert open en kan relativeren.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 april 2024)

Voor IKZ begeleiden Marrit Smit en Monique de Vos van Chasse Executive Search de procedure. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 19 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen
Abonneren